Política de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les dades personals recollides a través de la web?

La present política de privacitat s’aplica a totes les dades de caràcter personal que l’usuari aporti a Òptica Unió (en endavant, Òptica Unió), persona jurídica encarregada de la recollida i processament de les dades personals. Òptica Unió és l’empresa responsable del tractament de les dades personals que l’usuari proporciona a través de la present pàgina web, responsabilitzant-se dels mateixos d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal: Reglament (UE ) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

A l’efecte de la present Política de Privacitat, s’ha d’entendre com “usuari” a tota persona física interessada en els productes i serveis que Òptica Unió ofereix a través de la seva pàgina web. Òptica Unió, com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l’usuari a la present Política de Privacitat, quan així sigui necessari ia qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització del mateix . L’objectiu de la Política de Privacitat de Òptica Unió és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegir la informació a Internet i les dades que l’usuari pugui introduir a la web.

L’usuari podrà posar-se en contacte amb la Òptica Unió mitjançant [email protected] davant de qualsevol dubte o necessitat que tingui en matèria de protecció de dades.

 

 

Dades personals tractades i finalitat del tractament

Les categories de dades i la finalitat per a la qual es tracten per Òptica Unió s’exposen a continuació:

finalitats:

– Gestionar i administrar les sol·licituds realitzades pels usuaris en relació amb la gestió de consultes, sol·licitud de propostes i suggeriments sobre els nostres productes.

– Gestionar la seva sol·licitud de cita prèvia si és el cas

Categoria de les dades: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic

Conservació de les dades

Conservem les dades facilitades a través dels nostres formularis de contacte per un termini de 24 mesos i / o fins a la prescripció de les accions legals que es puguin derivar.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament descrit en el punt anterior és:

– El consentiment que se sol·licita a l’usuari

 

Les dades recollides per al formulari de contacte són obligatoris igual que l’acceptació de la política de privacitat, la manca d’emplenament donarà lloc a la impossibilitat de tramitació de la consulta realitzada per l’usuari.

Destinataris de les comunicacions

Una òptima prestació del servei que Òptica Unió ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que altres tercers prestadors de serveis accedeixin a les dades personals de l’usuari com a encarregats del tractament.

A més de l’anterior, Òptica Unió podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment i, si escau, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans judicials.

Drets dels interessats

L’usuari, en qualsevol moment, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD) o Responsable, revocar el consentiment facilitat i / o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, oposició i limitació del tractament, mitjançant escrit dirigit al DPO o responsable en la direcció establerta en la present Política, o bé, a la següent adreça de correu electrònic:

En cas que l’usuari consideri que s’han vulnerat els seus drets també té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent.

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix. Òptica Unió podrà continuar tractant les dades de l’Usuari a la mesura que la llei aplicable ho permeti.

 

 

Procedència de les dades

En principi, les dades sempre procedeixen del titular d’aquests. En cas de rebre una comunicació per part de Òptica Unió i no tenir constància d’haver-nos facilitat les seves dades, és possible que un tercer hagi usurpat el seu estat / identitat. En aquest cas, li preguem ens ho comuniqui a través dels mitjans facilitats en la present Política de Privacitat.

En aquest sentit, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa únic responsable de la correcta recollida del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.