Terminos y condiciones de uso

Avís legal

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li indiquem les següents dades identificatives de l’empresa:

 

Dades del titular del lloc web
Denominació social Òptica Unió
CIF
Domicili Social Carrer Unió 38, 08221 Terrassa, Barcelona.
Lloc web [url] www.opticaunió.com
Registre/Autorizació
Llicencia Establiment sotmès a Llicencia Sanitària a la comunitat autònoma de Catalunya
 

Dades Registre Mercantil

Ciudad Tomo y Libro Sección Folio y Hoja
 

 

 

Contacte

Telèfon 937883443
Correu electrònic [email protected]
Direcció Carrer Unió 38, 08221 Terrassa, Barcelona.

Condicions d’ús

L’usuari que accedeix i fa servir aquesta web www.opticaunió.com coneix i accepta les condicions generals aquí redactades i les modificacions que es produeixin. El titular posa a disposició del públic (des d’ara usuari) que accedeixi a la web, informació i continguts.

L’accés a la web pels usuaris és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre.

El maquinari, programari o qualsevol altra eina necessària per accedir al web seran per compte de l’usuari. El titular no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquestes, ni dels drets d’ús o llicències requerides per la utilització.

L’accés i / o ús d’aquest portal titularitat de Òptica Unió li atribueix la condició d’usuari acceptant per això els Termes i Condicions i la Política de privacitat.

 

Els usuaris que accedeixin a la web de Òptica Unió ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir al web o als continguts de forma contrària a l’establerta i / o amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici de Òptica Unió o de tercers usuaris.

Responsabilitat dels continguts

Fora dels dominis o links d’Òptica Unió, aquesta no es fa responsable de les webs no pròpies ni dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris. Tampoc respondrà dels continguts a què es pot accedir a través del web mitjançant vincles “links”.

Òptica Unió no garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització del titular, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Òptica Unió no serà responsable de l’ús que els tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

Així mateix, Òptica Unió tampoc es farà responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Propietat intelectual i industrial

Òptica Unió propietària o llicenciatària del lloc web és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

 

En virtut del que disposa la normativa de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials o d’un altre tipus, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Òptica Unió creadora del lloc web. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Òptica Unió creadora o llicenciatària del lloc web. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Òptica Unió creadora o llicenciatària del lloc web.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites esmentats i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Òptica Unió o de tercers titulars d’aquests que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Qualsevol trasgressió del disposat serà considerada com a lesió dels drets de Propietat intel·lectual de Òptica Unió sobre el web i tots els continguts de la mateixa.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina web de Òptica Unió.

Modificacions

Òptica Unió creador del lloc web es reserva el dret d’efectuar sense previ avís, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Altres qüestions tècniques

Òptica Unió declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, Òptica Unió no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Òptica Unió.

Òptica Unió no pot garantir que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que Òptica Unió realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa al web, es recomana confrontar o consultar altres fonts.

Queden prohibits qualssevol qualsevol recurs tecnològic o de tipus que sigui, pel que un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, de tots o part dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la web, o de l’esforç portat a terme per Òptica Unió per al seu funcionament.

Òptica Unió creadora del lloc web no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Legislació aplicable

La legislació aplicable, tant al present domini web com als links responsabilitat de Òptica Unió, serà l’espanyola.

Jurisdicció competent

Qualsevol disputa o discrepància que sorgeixi de l’aplicació o interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Terrassa, llevat que la legislació indiqui una altra cosa, com és el cas de consumidors, en aquest cas es s’atendrà al disposat en ella.

Dades de contacte

correu electrònic: [email protected]

DPO:

Telèfon: 937883443